Allmänna villkor för personuppgiftshantering

Vi värnar om den personliga integriteten.

Alla kunder och besökare ska känna sig trygga när de anförtror Woxlins Design AB sina personuppgifter. All behandling av personuppgifter som används sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Syftet med att vi behandlar dina uppgifter är att i vår kommunikation med dig kunna ge bättre och personligare erbjudanden, upplevelser och service.

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter om våra besökare huvudsakligen genom;

Aktivitet på vår hemsida och sociala medier

    Elektroniska enkäter och formulär som är kopplade till oss

    Offentliga register

Samtycke

När du väljer att ge oss dina personuppgifter, exempelvis din e-postadress, får du möjlighet att ge ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke. Då upphör vidare behandling av dina personuppgifter och kommer raderas inom 30 dagar. Såtillvida ingen annan lag kräver fortsatt behandling.

Behandling och överföring av personuppgifter

I vårt arbete med marknadsföring och events använder vi ett begränsat antal system i vilka dina personuppgifter behandlas.

Uppgifter som registreras hos oss kan komma att lämnas ut till samarbetspartners vid gemensamma evenemang. Personuppgifterna lämnas endast ut i syfte att genomföra eventet samt för uppföljning av oss och i vissa fall vår samarbetspartner.

Vi lagrar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt, dock högst 36 månader efter vår sista kontakt.

Säkerhet

Dina personuppgifter är säkra hos oss. Endast ett begränsat antal personer med behörighet har tillgång till uppgifterna och systemen är skyddade mot olika typer av skada, så som intrång.

Registerutdrag, komplettering eller radering

Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag d.v.s få information om vilka uppgifter som finns registrerade om dig. Begäran ska vara skriftlig och signerad.

Du kan även begära att dina personuppgifter kompletteras eller ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga.

Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller inte används för marknadsföring. Avregistrera dig då i något utav våra utskick eller kontakta oss.

Du når oss via;

E-post: Kundtjanst@woxlins.se

Telefon: 070 510 53 31

Post: Woxlins Design AB Falkvägen 4 84231 Sveg

    

 

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen